Výukové programyDěti si ujasní rozdíly mezi plazy a obojživelníky a naučí se tyto skupiny rozlišovat. Nahlédnou do přirozených biotopů obojživelníků. Lektor dále děti upozorní hlavně na ohrožené a chráněné druhy a podiskutuje o problému nelegálních obchodů se vzácnými druhy. Témata, která program pokrývají:Kdo jsou obojživelníci, aneb nepleteme si obojživelníky s plazy ! Přirozené biotopy obojživelníků. Nelegální obchody.

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci obojživelníků, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ,2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti se za pomoci lektora seznámí s třídou plazi, vyhledají jejich hlavní znaky a prohlédnousi druhy chované v Akva-tera. Poznají přirozené biotopy plazů. S lektorem podiskutují o problémech pašeráctví.Témata pokrývající program:Třída plazi.Přirozené biotopy plazů. Ochrana a problémy pašeráctví

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci plazů, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Děti se seznámí s kouzelným světem ryb, lektoři jim představí sladkovodní i mořská akvária a jejich obyvatele, hlavně ohrožené a chráněné druhy. Prohlédnout si děti dále můžou tajemnou murénu nebo nahlédnout do thajské řeky či afrického jezera Malawi.Témata, která program pokrývají:Ryby sladkovodní a mořské. Znáte Murénu? Thajská řeka, mořské akvárium a jezero Malawi

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci světa ryb, jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60—90 min

Děti procházejí společně s lektorem prostorami Akva-tera a seznamují se s jednotlivými zástupci bezobratlých živočichů v Akva-tera chovanými. Důraz je kladen hlavně na ohrožené a chráněné druhy, děti si mohou prohlédnout také kolekci sklípkanů. Pokud je to možné, pracovníci Akva-tera zpestřují výklad zážitky z expedic za bezobratlými. Témata, která program pokrývají:Život bezobratlých, Biodiverzita, ohrožené druhy, globální problémy (CITES), přínos ZOO v těchto oblastech

Cíl prohlídky: Podle věku cílových skupin se seznámit se zástupci bezobratlých živočichů,jejich životem a prostředím, biodiverzitou a chráněnými a ohroženými druhy.

Cílová skupina: MŠ, 1.st.ZŠ,2.st.ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ

Místo: PROGRAM POSKYTUJE PŘÍMO AKVA -TERA, objednávejte přímo v Akva-tera na tel. 378038360

Přibližný čas prohlídky: 60 min