Vítejte v rezervačním systému ZOO a BZ Plzeň


l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB
Logo_Iris_transp2.png, 85kB

Vzdělávání veřejnosti a zejména pak dětských kolektivů v oblasti ochrany přírody a šíření zásad trvale udržitelného rozvoje je jednou z hlavních funkcí zoologických zahrad. V Zoo Plzeň školám nabízíme velké množství výukových programů a komentovaných prohlídek přizpůsobených všem věkovým kategoriím, využíváme atraktivního prostředí zoologické zahrady a blízkosti chovaných zvířat. Programy jsou doplněné o ukázky přírodnin (srsti, kůže, bodliny, peří atd.). V rámci volného času pak mohou děti navštěvovat příměstské tábory či Zookroužek.

Výukové programy a komentované prohlídky pro školní skupiny (skupina na výukový program musí mít minimálně 15 a maximálně 35 dětí.)
- nutné objednání termínu předem v online rezervačním systému

Vstup na program na:

  • školní výukovou permanentku (více v záložce Výuková permanentka, cena zahrnuje vstup do zahrady i výukový program)

  • zvýhodněné vstupné do Zoo a BZ Plzeň pro školní skupiny (platí od 15 žáků) ve všedních dnech během školního roku: 125 Kč/dítě, žák, student

+ 800 Kč za výukový program pro 1 skupinu ZŠ/SŠ, nebo 500 Kč pro MŠENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM LÜFTNERKA

Hlavní náplní a smyslem centra je organizace a realizace výuk a prohlídek v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Dále centrum zajišťuje zájmové kroužky pro děti, tematické dny, environmentální konference, příměstské tábory a mnoho dalších činností.
více informací o našem centru >>