Školní výuková permanentka:


l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB
Logo_Iris_transp2.png, 85kB
Platnost: Od 1. 10. do 30.4.
Počet vstupů: 105 vstupů do zoo i Akva Tera + 50 vstupů pouze do Akva Tera
Počet osob ve skupině: 15 - 35 žáků/studentů + pedagogický doprovod
Cena permanentky: MŠ 3500,- Kč, ZŠ a ostatní školy 4 000,- Kč

Informace a objednávky:


Tel.: 378 038 338
e-mail: zooluftnerka@seznam.cz
bultasova@plzen.eu
jandovai@plzen.eu

•   Školní permanentka je přenosná v rámci školy, tedy použitelná pro více tříd, zájmových kroužků či školní družinu.
•   Jedna škola si může zakoupit i více permanentek. Permanentku je nutné mít vždy při sobě.
•   Školní výuková permanentka se vztahuje pouze na předem objednané výukové programy přes rezervační systém (rezervace.zooplzen.cz) s lektorem EC a komentované prohlídky.
•   Po předchozí telefonické domluvě (tel. 378 038 338) lze 35 vstupů z jedné permanentky využít na volný vstup do zoo bez lektora.
•   Začátek prvního výukového programu je v 9:00 hodin.
•   Poslední výukový program je možné zrealizovat nejpozději od 14 hodin.
•   Výukový program je možné realizovat od počtu 15 účastníků, maximální kapacita jedné skupiny je 35 účastníků (ideální počet je cca 25).
•   Při vyšším počtu účastníků lze objednat paralelní výuku (nejvýše 3 skupiny ve stejný čas).
•   Permanentku je možno využívat v rámci její platnosti až do vyčerpání všech jednotlivých vstupů.
•   Permanentka je platná pouze ve všední dny v období daného školního roku od 1. října do 30. dubna (neplatí o víkendech, svátcích a školních prázdninách).
•   Před zakoupením výukové permanentky se seznamte s počtem a charakterem výukových programů poskytovaných EC a zvažte využití permanentky tak, aby byla vyčerpána rovnoměrně v celém období platnosti
•   Denní počet skupin, které můžeme přijmout, je omezený.
•   V případě nevhodných podmínek změna dohodnutého programu vyhrazena
•   Pamatujte si předem dohodnuté místo setkání s lektorem – může se lišit, záleží na zvoleném programu
•   Během programu není vítána přestávka na svačinu, ani konzumace jídla
•   Pokud se objednaná skupina na dohodnuté místo nedostaví do 15 minut od dohodnutého času, výukový program se bez možnosti náhrady ruší
•   Doprovodní pedagogové během výukového programu dohlížejí na své žáky/studenty, aby dodržovali vnitřní řád zoo
•   Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a Environmentální centrum Lüftnerka si vyhrazuje právo při opakovaném porušení pravidel při používání permanentky zamezit jejímu dalšímu využívání.