Výukové programy:


l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB
Logo_Iris_transp2.png, 85kB

Vyberte si pro jakou cílovou skupinu hledáte prohlídky v Zoo:
Zájemci mohou vybírat, objednávat a zúčastňovat se programů celoročně. Cílovými skupinami jsou převážně mateřské, základní a střední školy, ale přibývá i účastníků z vysokých a vyšších odborných škol nebo dalších zájmových skupin. Školy mohou využít výukové permanentky, které jsou určeny pro návštěvy Zoologické a botanické zahrady či expozice AKVA-TERA v centru města spojené s výukovým programem nebo komentovanou prohlídkou. Programy jsou metodicky upravené pro jednotlivé věkové skupiny a jejich součástí jsou i didaktické hry a aktivity, různé pomůcky nebo pracovní listy. Vybírat je možno ze široké řady zoologických, zoologicko-geografických a botanických programů nebo z programů zaměřených na životní prostředí a jeho ochranu.