Tábory:l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB
Logo_Iris_transp2.png, 85kB

Příměstské tábory při Zoo a BZ Plzeň v roce 2021

Příměstské tábory při Zoo a BZ Plzeň mají mnohaletou tradici. Těší nás jejich značná obliba mezi dětmi, které se táborů často účastní i opakovaně. Což je to pro nás určitý závazek a motivace připravovat každý rok opět zajímavý a neokoukaný program tábora. Zároveň mezi námi vždy velmi rádi uvítáme i zcela nové účastníky.


Termíny běhů, na které se bude možné přihlásit od 12. 2. 2021 od 8:00 :

* Veškerá organizace a průběh táborů včetně programové náplně se bude řídit aktuálními platnými bezpečnostními a hygienickými pokyny a opatřeními.


Základní informace o letních táborech:


Pro lepší představu o programové náplni táborů doporučujeme zhlédnout krátká videa z minulého léta: http://iris-zooplzen.cz/tabory/

V červenci z kapacitních důvodů využíváme jako zázemí tábora areál 1. ZŠ (k dispozici máme tělocvičny, jídelnu a venkovní hřiště). Srpnový běh má menší kapacitu se zázemím v EC Lüftnerka v Zoo Plzeň. Nicméně program všech našich táborů je vždy úzce spjat se zoo, zvířaty a přírodou. Během tábora se děti dozvědí spoustu zajímavostí o zvířatech, pokud to aktuální situace dovoluje, vyrábíme hračky pro zvířata ze zoo, besedujeme s ošetřovateli či se účastníme komentovaných krmení. V zoologické zahradě či DINOparku trávíme nejméně celé dva dny. Výhodou červencových běhů je zázemí na okraji města, které je ideální pro stopovačky a výlety do přírody, blízkých lesů a okolí Boleveckých rybníků. Jezdí za námi také zajímaví hosté, v minulých letech jsme spolupracovali například s Městskou policií, záchranáři, hasiči, chovateli vlků, rysů, našimi ošetřovateli či ošetřovatelem goril ze Zoo Praha, spolkem Návštěvy po tmě, skláři a mnohými dalšími… Tradicí je i celodenní výlet vlakem či autobusem na zajímavá místa po okolí. V minulých letech jsme navštívili například lesy v okolí zámku Kozel v doprovodu lesního pedagoga, Evropské centrum netopýrů v Alžbětíně či Martinskou stěnu a Šlovický vrch s divokými koňmi u Dobřan.

Programová náplň je úzce spjata s přírodou a zvířaty, součástí tábora je také celotáborová hra, soutěže, hry a vyrábění.

Těšíme se na léto plné zážitků s táborníky v Zoo a BZ Plzeň!
Facebook: Sdružení IRIS
Webové stránky: www.iris-zooplzen.cz