Zápis na termín tábora: 1. běh letního tábor (7. – 9. a 12. – 16. července 2021, cena 3600 Kč, 8 dní)


Vyplněním tohoto formuláře rezervujete místo pro dítě na výše uvedený běh tábora. Přihlášku nalezneze v potvrzujícím emailu po vyplnění tohoto formuláře.
Přihláška na tábor je pokládána za závaznou až po uhrazení platby za tábor.


Formulář není přístupný, došlo k vyčerpání kapacity nebo ještě nenastal čas pro jeho spuštění


Facebook: Sdružení IRIS
Webové stránky: www.iris-zooplzen.cz