Školní výuková permanentka:


l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB
Logo_Iris_transp2.png, 85kB
Platnost: Od 1. 10. do 30.4.
Počet vstupů: 300 jednotlivých vstupů (250 do ZOO i Akva-tera, 50 pouze do Akva-tera)
Počet osob ve skupině: 10 - 35 žáků/studentů + pedagogický doprovod
Cena permanentky: MŠ 4 500,- Kč, ZŠ a ostatní školy 5 000,- Kč

Informace a objednávky:


Tel.: 378 038 338
e-mail: zooluftnerka@seznam.cz
stuchlovak@plzen.eu
jandovai@plzen.eu

•   Školní permanentka je přenosná v rámci školy, tedy použitelná pro více tříd, zájmových kroužků či školní družinu.
•   Opravňuje školu ke vstupům ve všedních dnech na výukové programy a komentované prohlídky.
•   Začátek prvního výukového programu je v 9:00 hodin.
•   Poslední výukový program je možné zrealizovat nejpozději od 14 hodin.
•   Výukový program je možné realizovat od počtu 10 účastníků, maximální kapacita jedné skupiny je 35 účastníků (ideální počet je cca 25).
•   Při vyšším počtu účastníků lze objednat paralelní výuku. Jedna škola si může zakoupit i více permanentek.
•   Permanentku je možno využívat v rámci její platnosti až do vyčerpání všech jednotlivých vstupů.
•   Permanentka platí mimo hlavní sezónu, tj. od 1. 10. do 30. 4. následujícího roku (neplatí o víkendech, svátcích a školních prázdninách).
•   Doporučujeme rovnoměrné rozložení návštěv do celého období platnosti permanentky, nenechávejte většinu vstupů na březen a duben!
•   Denní počet skupin, které můžeme přijmout, je omezený.
•   Permanentku je nutno mít vždy při sobě a každá výuková návštěva musí být závazně domluvená - den, hodina, která pokladna zoo atd.!

  Podmínky využívání permanentek