l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB    Krajská environmentální konference 2022 - přihlášky do 19.9.!Plzeň: 22. 9. 2022


Vážení pedagogové se specializací na environmentální výchovu, přírodovědné předměty i další zájemci,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční podzimní environmentální konferenci. Uskuteční se 22. září v přednáškovém sále Environmentálního centra Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.
Vše potřebné se dozvíte z níže uvedeného programu a instrukcí. Budeme velice potěšeni, pokud Vás téma konference osloví, budete ho pokládat za přínosné ve Vaší práci a 22. září se s Vámi sejdeme při panelové diskusi na téma odpady a odpadové hospodářství.

Krajská environmentální konference pro pedagogické pracovníky – září 2022

Pořadatelé: Fakulta pedagogická ZČU, Národní pedagogický institut ČR, pracoviště Plzeň, Plzeňský kraj, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Letošní téma
Odpady, snižování jejich objemu, opětovné využití, nová evropská odpadová legislativa a cirkulární ekonomika

Program:

8,00 – 8,10 Prezence
8,10 – 8,20 Uvítání (nad šálkem kávy a zákuskem), úvodní slovo, program konference
8,20 – 8,30 Oficiální zahájení konference děkanem FPE ZČU doc. RNDr. Pavlem
Mentlíkem.
8,30 – 10,00 I. blok hlavního tématického a diskusního programu formou
panelové diskuse na výše uvedené téma.
(Všechny bloky 2x 45 minut)
Moderace: proděkan FPE ZČU Prof. Michal Mergl
Zaměření: Charakteristika tématu, současný legislativní a skutečný stav v ČR a Plzeňském kraji
10,15 – 11,45 II. blok hlavního tématického a diskusního bloku formou
panelové diskuse na výše uvedené téma.
Moderace: proděkan FPE ZČU Prof. Michal Mergl
Zaměření: Cíle EU, co to bude pro nás znamenat, jak se připravujeme –
příklady z ČR a Plzeňského kraje
12,00 – 13,30 III. blok hlavního tématického a diskusního bloku formou
panelové diskuse na výše uvedené téma.

Moderace: proděkan FPE ZČU Prof. Michal Mergl

Zaměření: Odpadová osvěta ve školách, výukové možnosti k tématu v 
Plzeňském kraji
14,00 – 15,30 Přednáška na téma CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – lektor
Ing. Jan Šneberk
15,30 – 16,00 Inspirující příklady z praxe:
Mgr. Jaroslav Bican, zástupce ředitele MŠ a ZŠ Ludvíka Očenáška
v Dolní Bělé – školy vykazující nejlepší výsledky ve sběru
potravinářského hliníku organizovaného Zoo a BZ m. Plzně
16,00 – 16,20 Zakončení konference

Poté pro zájemce tématická exkurze do nově upraveného srdce zahrady (expozice lvů, plameňáků, lemurů).


Bližší informace a možnost přihlášení naleznete zde:

https://www.zooplzen.cz/aktuality/2022/krajska-environmentalni-konference-2022-prihlasky-do-19-9.aspx