Výukové programyÚčastníci se seznámí podrobněji s vybranou částí zahrady formou výkladu, který je doplněn pomůckami - kůže, vycpaniny, přírodniny….., lektor sděluje zajímavosti o vybraných zvířatech, upozorňuje na chráněné a ohrožené druhy, účastníci se dovídají i o moderním přístupu v chovu zvířat, smyslu a smyslu zoologických zahrad vůbec. Varianta průvodcovství pro dospělé organizované skupiny je možná pouze po individuální dohodě a zejména ve všední dny v čase 8 00 – 16 00 hod. Kontakt: vobruba@plzen.eu

Cíl prohlídky: Podrobnější seznámení se s vybranou částí zoologické zahrady. Uvědomění si významu zoo vzhledem k zachování a dalším rozmnožování ohrožených druhů i vzhledem k osvětě mezi lidmi.

Cílová skupina: veřejnost i všechny typy škol (skupina 15-35 osob)

Místo: areál ZOO a BZ

Přibližný čas prohlídky: 60 - 90 min

Program probíhá pouze v letním období od dubna do října. Přibližně 45 minutové představení seznámí přítomné s historií i současností sokolnictví. Při komentovaných letových ukázkách sokolník názorně demonstruje život dravců a sov v přírodě i v zajetí. Účastník programu má možnost stát se jeho reálnou součástí, po výběru sokolníkem asistuje v přeletech dravců na ruku, ti nejmladší pak sovy pálené. Sokolnické ukázky probíhají v prostorách Lochotínského amfiteátru od 1.4 - 31.10. každý den mimo pondělí v 11,00 h a v 15,30 h.

Cíl prohlídky: Sokolnictví je tradice stará již více jak 4 000 let. Při manipulaci s dravci si účastníci uvědomí nejen historickou loveckou úlohu dravců, ale hlavně význam dravců v přírodě - dravci jsou součástí potravního řetězce a udržují přirozenou biologickou rovnováhu. Proto mají v přírodě nezastupitelné místo. Bohužel je v současnosti mnoho druhů na pokraji vyhubení. Přímým kontaktem lze vysoce edukativním způsobem vyvrátit mnoho předsudků, mýtů a pomluv.

Cílová skupina: veřejnost i všechny typy škol (lze kombinovat s dalším výukovým programem)

Místo: Amfiteátr, vstup z areálu ZOO a BZ, PROGRAM ZCELA V KOMPETENCI SOKOLNÍKŮ S VOLNÝM PŘÍSTUPEM, POSKYTUJEME POUZE PRACOVNÍ LISTY K PROGRAMU PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Přibližný čas prohlídky: 60 min