l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB    Krajská environmentální konference 2019Zaměření konference:  Nedostatek vody – zřetelný projev klimatické změny Termín konání: čtvrtek 19. září 2019


Krajská environmentální konference 2019

Rezervujte si čas na krajskou environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky!
S nadcházejícím novým školním rokem si Vás dovolujeme, environmentálně orientované učitele všech typů škol a další pedagogické pracovníky, pozvat na již tradiční environmentální konferenci v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v EC Lüftnerka. Uskuteční se 19. 9. Vše potřebné se dozvíte z níže uvedeného programu a instrukcí. Budeme velice potěšeni, pokud Vás téma konference osloví, budete ho pokládat za přínosné ve Vaší práci a 19. září se s Vámi sejdeme na Lüftnerce,

Environmentální konference 
pro pedagogické pracovníky – podzim 2019
Pořadatelé: Fakulta pedagogická ZČU, Národní institut dalšího vzdělávání, Plzeňský kraj, Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, z.s., Zoologická a botanická zahrada města Plzně

Zaměření konference: 
Nedostatek vody – zřetelný projev klimatické změny
Termín konání: čtvrtek 19. září 2019

Místo: Plzeň, Environmentální centrum Lüftnerka v ZOO a BZ m. Plzně

Závazná přihláška

Přihlašuji se závazně k účasti na krajské environmentální konferenci pro pedagogické pracovníky 
konané dne 19. září 2019 
v Environmentálním centru Lüftnerka 
Jméno a příjmení, titul: 
Organizace: 
Adresa: 
Kontakt: 
Datum a místo narození (povinný údaj pro vystavení akreditovaného osvědčení): 
Přihlášku, prosíme, zašlete v elektronické podobě - jednejme ekonomicky a ekologicky! 
Adresa: zooluftnerka@seznam.cz 
POSLEDNÍ TERMÍN K REGISTRACI: 17. ZÁŘÍ! 
Vyplněním přihlášky souhlasí přihlašovaný s použitím uvedených osobních údajů pro akreditační osvědčení.