l_zooplzen-CMYK-1 PNG.png, 38kB    Seminář pro pedagogy (2. března)


Srdečně zveme učitele (zejména 2. stupně) na EC Lüftnerka, kde vám 2. března spolu s kolegy ze SEV DIVIZNA při Zoo Liberec představíme zcela nové environmentální výukové programy, které děti poutavou, zábavnou a hlavně názornou formou seznámí s problematikou palmového oleje, ohrožených druhů a obchodování s ohroženými druhu rostlin a živočichů.